Monthly Archive: ינואר 2009

שימו את התוכנות שעל המחשב שלכם תחת מעקב 0

שימו את התוכנות שעל המחשב שלכם תחת מעקב

מאז השימוש שלי בלינוקס והערצה בלתי פוסקנת למערכת ניהול החבילות שקיימת כמעט בכל הפצה, אני לא יכול שלא לנסות למצוא אח חורג למנהל החבילות האלה שיוכל לישם את אותה פעולה גם ב-Windows. בעבר כתבתי...