Monthly Archive: אפריל 2009

ציטוטים מעולם המחשבים – פשוט קורע 2

ציטוטים מעולם המחשבים – פשוט קורע

אודות about:config ב-Firefox 2

אודות about:config ב-Firefox

עם הזמן מתגלים עוד ועוד מפתחות בעמוד ה-about:config של Firefox שמאפשרים להתאים או לשפר את הביצועים של הדפדפן. לרוב חברות הפיתוח משווקות את המוצרים לשהם עם הגדרות Safe-Mode, ז"א שהם לא רוצים לקחת סיכון...

מחיקת שאריות העדכונים של Windows על מנת לפנות טיפה מקום 3

מחיקת שאריות העדכונים של Windows על מנת לפנות טיפה מקום

אחד היתרונות ב-Windows שאחרי עדכון המערכת, נשמרים עותקים של הקבצים שהוחלפו, מה שמאפשר להסיר התקנה שגרמה דווקא לבעיות במקום לתקן אותם. אבל אחד החסרונות בשיטה של Microsoft היא שהגיבויים נשמרים ונאגרים בתקיית Windows מה...