The IceMan Blog Blog

העתקת נתיב של קובץ או תיקיה בויסטא 0

העתקת נתיב של קובץ או תיקיה בויסטא

לחיצה ימנית על תיקיה תעלה בדרך כלל את האפשרויות הבסיסיות הרגילות כמו העתק והדבק. אך אם תחזיקו את מקש ה-Shift לחוץ כאשר אתם לוחצים על המקש הימני, התפריט יכלול אופציה חדשה שנקראת "Copy as...