Tagged: אופרה

חיוג-מקוצר באופרה – למה להסתפק רק ב-9 0

חיוג-מקוצר באופרה – למה להסתפק רק ב-9

למי שלא מכיר את החיוג המקוצר של אופרה, זו אופציה לקבוע 9 מעדפים נפוצים שברגע שפותחים טאב חדש הם מוצגים בתצוגה מוקטנת ולמשתמש נשאר רק לבחור. במקור נקבעו רק 9 קיצורים, אני מניח שזה...