Tagged: הגבלות

הרשאות צריבה למשתמש מוגבל 2

הרשאות צריבה למשתמש מוגבל

ניהול הרשאות יכול להיות קוץ בתחת לפעמים, במיוחד במחשבים ביתיים ולא רק. עם צאתה של ויסטא לשוק כולם התחילו להבין את זה במיוחד יצרני התוכנות שהיו צריכים להתאים את התוכנות שלהם שלא ידרשו הרשאות...