Tagged: העברה

העתקה והעברת קבצים בעזרת צירופי מקשים 0

העתקה והעברת קבצים בעזרת צירופי מקשים

אני לא מדבר על מקשי הקיצור הנפוצים של העתק & הדבק, אלא דווקא על מקשי קיצור לשימוש עם העכבר במקביל בזמן ניהול הקבצים שלכם. למשל כאשר אתם גוררים קובץ לתיקיה, הגדרת ברירית המחדל של...