Tagged: חומרה

כיצד לבדוק אם ספק כוח תקול 22

כיצד לבדוק אם ספק כוח תקול

במקרים רבים כאשר המחשב לא עובד ואנחנו רוצים לבודד את מקור הבעיה, השיטה הכי טובה לאיתור תקלות היא על בסיס "הפרד ומשול". בודקים כל חומרה לחוד (עד כמה שאפשר) כדי למצוא את החוליה הפגומה...