Tagged: מועדפים

כיצד להעביר את רשימת המועדפים שלכם מכל דפדפן לכל דפדפן 3

כיצד להעביר את רשימת המועדפים שלכם מכל דפדפן לכל דפדפן

המצב כיום די מוזר, שכל דפדפן שומר לעצמו בנפרד את המועדפים ואנחנו צריכים כל הזמן לדאוג לעדכן ולסנכרן בין רשימות המועדפים שלנו, רוב הדפדפנים יכולים לייבא את רשימת המועדפים של IE אך לא ההפך,...