Tagged: מצב המתנה

כיצד ליצור קיצור דרך שמכניס את המחשב למצב המתנה\שינה 5

כיצד ליצור קיצור דרך שמכניס את המחשב למצב המתנה\שינה

הרבה משתמשים בקיצורי דרך לכבות את המחשב דרך פקודת Shutdown במקום לעבור דרך תפריט ההתחל או משתמשים בקיצור דרך על מנת ליעל את העבודה בעזרת משימות מתוזמנות שיכבו או יאתחלו את המחשב בזמן מסויים....