Tagged: קיצור דרך

כיצד ליצור קיצור דרך שמכניס את המחשב למצב המתנה\שינה 5

כיצד ליצור קיצור דרך שמכניס את המחשב למצב המתנה\שינה

הרבה משתמשים בקיצורי דרך לכבות את המחשב דרך פקודת Shutdown במקום לעבור דרך תפריט ההתחל או משתמשים בקיצור דרך על מנת ליעל את העבודה בעזרת משימות מתוזמנות שיכבו או יאתחלו את המחשב בזמן מסויים....

העתקה והעברת קבצים בעזרת צירופי מקשים 0

העתקה והעברת קבצים בעזרת צירופי מקשים

אני לא מדבר על מקשי הקיצור הנפוצים של העתק & הדבק, אלא דווקא על מקשי קיצור לשימוש עם העכבר במקביל בזמן ניהול הקבצים שלכם. למשל כאשר אתם גוררים קובץ לתיקיה, הגדרת ברירית המחדל של...