Tagged: רזולוציה

רזולוציה פר משתמש 2

רזולוציה פר משתמש

אחד הדברים המוזרים שנתקלתי בהם ב-Windows הוא החלת הרזולוציה כמצב גלובלי לכל המשתמשים. אני אישית תמיד אהבתי לעבוד ברזולוציה גבוהה מטעמי נצילות מסך, לעומת זאת חברים ומכרים אחרים העדיפו רזולוציות נמוכות יותר על מנת...