Tagged: שורת המשימות

איפוס שורת המשימות הסוררת 0

איפוס שורת המשימות הסוררת

לפני כמה זמן קרה לי מקרה ששורת המשימות התחילה להתנהג מוזר תוכנות נפתחו פעמיים בשורת המשימות סרגל השפות סירב להופיע או להשאר אחרי אתחול שורת המשימות לא שמרה על המיקום שקבעתי לה (במקרה שלי...