Tagged: תיקון פרופיל

כיצד לשחזר פרופיל משתמש פגום ב-Windows XP 2

כיצד לשחזר פרופיל משתמש פגום ב-Windows XP

פרופיל המשתמש ב-Windows XP מכיל את כל הקבצים וההגדרות כדי להגדיר את סביבת העבודה של המשתמש. אם חשבון המשתמש נפגם איך שהוא, Windows תציג את אחת ההודעות הבאות:

או

במקרה שפרופיל המשתמש...