Tagged: תכונה

שימוש ב-Google Calendar דרך Thunderbird 2

שימוש ב-Google Calendar דרך Thunderbird

אחד הכלים החזקים של Outlook הוא לוח השנה הפנימי הכלול במערכת, שמאפשר גם לסנכרן מול התקנים ניידים ולנהל בעזרתו את סדר היום. בארגונים שמשתמשים בשרת Exchange יכולים להנות גם מאפשרות של ניוד לוחות השנה...