Tagged: auto

כיצד למנוע מהמחשב לבצע אתחול לא רצוי 2

כיצד למנוע מהמחשב לבצע אתחול לא רצוי

לאלו שמעדכנים את המחשב באופן קבוע או ששירות העדכונים מופעל אצלהם על “טייס אוטומטי” (כלומר להוריד ולהתקין בלי אינטרקציה מצד המשתמש) מכירים את המצב שהם משאירים את המחשב דלוק ואחרי שחוזרים נחרדים לדעת שהמחשב...