Tagged: bootloader

VistaBootPRO – עוד Bootload לויסטא 0

VistaBootPRO – עוד Bootload לויסטא

כבר ציינתי בעבר תוכנה זהה, בשם EasyBCD.  שעוזרת ומפשיטה את כל נושא ניהול מנהל הטעינה החדש של Windows. היום התור של התוכנה VistaBootPRO, התוכנה משמשת כממשק ויזואלי במקום השימוש בפקודה BCDEdit.exe לעריכת ה-Boot Configuration...

EasyBCD – Boot Loader עבור XP&Vista 1

EasyBCD – Boot Loader עבור XP&Vista

בעבר כתבתי על שינוי ה-Bootloader דרך שורת הפקודה, וכיצד לבחור איזה Bootloader יטען ואיך להוסיף רשומות ל-Bootloader של Vista. היו כמה שהתלוננו על המורכבות והציעו לי דווקא להשתמש בתוכנה EasyBCD. התוכנה מכילה ממשק גרפי...

איך להחליף את סוג ה-Boot Loader במחשב שמכיל גם Vista וגם XP 0

איך להחליף את סוג ה-Boot Loader במחשב שמכיל גם Vista וגם XP

נתקלתי כמה פעמים באנשים ששאלו איך להסיר את Vista אחרי שהתקינו אותה ולא מרוצים ממנה, או אנשים שהתקינו את XP אחרי Vista וזאת גרסה את ה-Boot Loader של Vista וכעט הם לא יכולים לטעון...