Tagged: bootsect

איך להחליף את סוג ה-Boot Loader במחשב שמכיל גם Vista וגם XP 0

איך להחליף את סוג ה-Boot Loader במחשב שמכיל גם Vista וגם XP

נתקלתי כמה פעמים באנשים ששאלו איך להסיר את Vista אחרי שהתקינו אותה ולא מרוצים ממנה, או אנשים שהתקינו את XP אחרי Vista וזאת גרסה את ה-Boot Loader של Vista וכעט הם לא יכולים לטעון...