Tagged: Copy

העתקה והעברת קבצים בעזרת צירופי מקשים 0

העתקה והעברת קבצים בעזרת צירופי מקשים

אני לא מדבר על מקשי הקיצור הנפוצים של העתק & הדבק, אלא דווקא על מקשי קיצור לשימוש עם העכבר במקביל בזמן ניהול הקבצים שלכם. למשל כאשר אתם גוררים קובץ לתיקיה, הגדרת ברירית המחדל של...

העתקת נתיב של קובץ או תיקיה בויסטא 0

העתקת נתיב של קובץ או תיקיה בויסטא

לחיצה ימנית על תיקיה תעלה בדרך כלל את האפשרויות הבסיסיות הרגילות כמו העתק והדבק. אך אם תחזיקו את מקש ה-Shift לחוץ כאשר אתם לוחצים על המקש הימני, התפריט יכלול אופציה חדשה שנקראת "Copy as...