Tagged: Faster Start up

שיפור ביצועי טעינה ב-XP עם BootVis 0

שיפור ביצועי טעינה ב-XP עם BootVis

אחת הסיבות לזמני אתחול איטים עם NT/2000 היתה טעינת הדרייברים. לפני XP, מערכות ההפעלה היו טוענות את הדריברים באופן רציף אחד אחרי השני. לעומת זאת ב-Windows XP הדריברים נטענים בו זמנית. כמו כן המערכת...