Tagged: hyperlink

קישורים ב-Outlook לא נפתחים 4

קישורים ב-Outlook לא נפתחים

לפעמים אנחנו לא יודעים להעריך אופציה מסויימת עד שהיא פתאום לא עובדת לנו. דוגמא אחת היא לינקים בתוכנת הדואר Outlook. כל כך נוח ללחוץ על קישור ושהדפדפן יפתח ויטען את הקישור. יכול להוור מצב...