Tagged: icon

כיצד לבנות מחדש את זיכרון המטמון של האיקונים בויסטא 0

כיצד לבנות מחדש את זיכרון המטמון של האיקונים בויסטא

אם תמונות האיקונים שלכם בויסטה התחרבשו ומוצגים תמונות לא קשורות לסיומות של הקבצים, כנראה שהקובץ זיכרון מטמון של האיקונים ניזוק (Icon Cache) ויש צורך לבנות אותו מחדש. ב-XP היה ניתן לעשות זאת בעזרת התוכנה...

שיחזור מיקום האיקונים במקרה שהם מתבלגנים 0

שיחזור מיקום האיקונים במקרה שהם מתבלגנים

מקרים את המצב הזה שאתם מסדרים את האיקונים שלכם על השולחן עבודה בסדר מסויים ובמקומים נוחים כך שלא יסתירו את הרקע המגניב שסמתם לאחרונה, ופתאום משהו או איך שהוא אתם רואים את כל האיקונים...