Tagged: Logoff

איבחון תקלות בזמן ההתחברות והכיבוי 9

איבחון תקלות בזמן ההתחברות והכיבוי

כשהתחלתי ליצור דיסקים מותאמים אישית למחשבים בעזרת התוכנה nLite, מצאתי באחת ההגדרות שהתוכנה הזאת מאפשרת לבצע אפשרות שהיתה לי חדשה Status Messages – Extended , ולא הבנתי בהתחלה במה מדובר גם התאור לא סיפק...