Tagged: מייל

Drupal/WordPress תחת אחסון של GoDaddy לא שולח מיילים 2

Drupal/WordPress תחת אחסון של GoDaddy לא שולח מיילים

הרבה דברים השתנו מאז שהעברתי את האחסון של האתר לאחסון של GoDaddy. בעבר לא נדרשתי לקנפג שום פרט לגבי שליחת מיילים, זה פשוט עבד לי מההתחלה כך שמעולם לא חשבתי על הנושא. רק אחרי...

כיצד להגדיר את חשבון ה-Gmail ב-Windows Mail 2

כיצד להגדיר את חשבון ה-Gmail ב-Windows Mail

בגדול ההסבר באתר של Gmail מסביר טוב מאוד כיצד לקנפג את Windows Mail על מנת לעבוד עם חשבון ה-Gmail שלכם. כך שמאמר זה הינו רק תרגום של המאמר המקורי.