Tagged: Network

5 דרכים לעקוף את החסימה של שירותי ה-Torrent 2

5 דרכים לעקוף את החסימה של שירותי ה-Torrent

אחד הדברים המתסכלים בהורדות טורנטים היא הצורך בחיבור P2P בין המחשב שלכם למקור ממנו אתם מורידים. למשתמש ביתי זו לא ממש בעיה כי תמיד תהיה בידו הבחירה או היכולת לקנפג את ה-Firewall או את...