Tagged: remote application

הרצה של אפליקציות GUI מרחוק דרך SSH 0

הרצה של אפליקציות GUI מרחוק דרך SSH

השם של הפוסט אולי לא ממש מובן, אבל הדוגמא תבהיר את הנושא אני מקווה. לפעמים יוצא שאני מתחבר למחשב ב-SSH ורוצה להפעיל אפליקציה עם GUI. לי אישית זה היה עם עמדת קיוסק שבניתי ורציתי...