Tagged: Restart

כיצד לכבות את בקשת האתחול אחרי עדכון (הדרך הקלה) 2

כיצד לכבות את בקשת האתחול אחרי עדכון (הדרך הקלה)

אין דבר מעצבן יותר מהודעת בקשה לאתחול של מערכת העדכונים של Windows. אחרי העדכון היא שואלת אם לאתחל, ואתה עונה אומר לצורה מנומסת … לא עכשיו… אחרי 10 דקות היא שוב חוזרת ומציקה לך....

ביטול הצורך לאתחל אחרי עדכון 4

ביטול הצורך לאתחל אחרי עדכון

הרבה אנשים משאירים את המחשב שלהם דלוק כל הזמן, כך שרוב הפעמים הם גם משאירים מסמכים פתוחים, אתרים והרבה מידע שיכול להיות שלא נשמר עדין. אין דבר מעצבן יותר מלחזור למחשב שלך ולקבל הודעה...