Tagged: right menu

תפריט ימני איטי וצרות אחרות 3

תפריט ימני איטי וצרות אחרות

עם הזמן Windows צוברת הרבה זבל, בעיקר אחרי הסרת תוכניות שחלקים מהתוכנה עוד נשארים ב-Registry מה שגורר לרשומות שלא עושות כלום ואפילו מאיטות את זמן התגובה של פתיחת התפריט. מקרים מוכרים לבעיה: זמני טעינה\תגובה...