Tagged: save

שיחזור מיקום האיקונים במקרה שהם מתבלגנים 0

שיחזור מיקום האיקונים במקרה שהם מתבלגנים

מקרים את המצב הזה שאתם מסדרים את האיקונים שלכם על השולחן עבודה בסדר מסויים ובמקומים נוחים כך שלא יסתירו את הרקע המגניב שסמתם לאחרונה, ופתאום משהו או איך שהוא אתם רואים את כל האיקונים...