Tagged: ssh

הרצה של אפליקציות GUI מרחוק דרך SSH 0

הרצה של אפליקציות GUI מרחוק דרך SSH

השם של הפוסט אולי לא ממש מובן, אבל הדוגמא תבהיר את הנושא אני מקווה. לפעמים יוצא שאני מתחבר למחשב ב-SSH ורוצה להפעיל אפליקציה עם GUI. לי אישית זה היה עם עמדת קיוסק שבניתי ורציתי...

HTTP CONNECT and friends 0

HTTP CONNECT and friends

אחת השיטות (מתודות) שפרוטוקול HTTP/1.1 הגדיר היא CONNECT. השיטה הזו נועדה לבקש פתיחת מנהרה לשרת הרצוי משרת הפרוקסי. השימוש העיקרי הוא לפתיחת ערוץ תקשורת עם אתרים מאובטחי SSL\TLS, ולא ששרת הפרוקסי יעביר את הבקשות...