Tagged: Start Menu

כיצד למנוע מתוכנות מסויימות מלהופיע בתפריט ההתחל 0

כיצד למנוע מתוכנות מסויימות מלהופיע בתפריט ההתחל

אחד האופציות היפות ש-XP הציע לנו היא ריכוז התוכנות שאנחנו משתמשים הכי הרבה, ככל שהתוכנה נמצאת בשימוש יותר, כך היא מקבלת יותר רייטינג להופיע ברשימה. אבל מה קורה שהחלטנו פעם אחת לפתוח איזו שהיא...