Tagged: tooltip

חלון הטיפים (ToolTips) נמצאת מתחת לשורת המשימות 3

חלון הטיפים (ToolTips) נמצאת מתחת לשורת המשימות

חלון הטיפים זה הבועה שקופצת כאשר אתם מעבירים את העכבר מעל האיקונים בשורת המשימות, למשל כאשר אתם מעבירים את העבר מעל השעון בשורת המשימות אתם יכולים לראות את השעה והתאריך של היום. אבל קורה...