Tagged: TweakUI

כיצד למנוע מהתקני USB להריץ משהו אוטומטי ב-Windows 3

כיצד למנוע מהתקני USB להריץ משהו אוטומטי ב-Windows

אחד המחלות שאני מתמודד איתם בעבודה בתקופה האחרונה, הם וירוסים שעוברים בעיקר על התקני USB. אתה מנקה את כונן ושוב בחיבור שלו הם מדביקים את המערכת או חוזרים מודברים ממקום אחר. רוב הוירוסים האלה...

כיצד לבנות מחדש את זיכרון המטמון של האיקונים בויסטא 0

כיצד לבנות מחדש את זיכרון המטמון של האיקונים בויסטא

אם תמונות האיקונים שלכם בויסטה התחרבשו ומוצגים תמונות לא קשורות לסיומות של הקבצים, כנראה שהקובץ זיכרון מטמון של האיקונים ניזוק (Icon Cache) ויש צורך לבנות אותו מחדש. ב-XP היה ניתן לעשות זאת בעזרת התוכנה...