Tagged: uninstall

מחיקת שאריות העדכונים של Windows על מנת לפנות טיפה מקום 3

מחיקת שאריות העדכונים של Windows על מנת לפנות טיפה מקום

אחד היתרונות ב-Windows שאחרי עדכון המערכת, נשמרים עותקים של הקבצים שהוחלפו, מה שמאפשר להסיר התקנה שגרמה דווקא לבעיות במקום לתקן אותם. אבל אחד החסרונות בשיטה של Microsoft היא שהגיבויים נשמרים ונאגרים בתקיית Windows מה...

5 תוכנות להסרת התקנות פגומות של תוכנות אנטיויורס 0

5 תוכנות להסרת התקנות פגומות של תוכנות אנטיויורס

קורה לפעמים שאתם רוצים לעבור לתוכנת אנטיוירוס חדשה או סתם רוצים להתקים את הגרסה האחרונה שיצאה, ואתם באים ומנסים להסיר את ההתקנה של חבילת האנטיוירוס ונתקלים בהודעות שגיאה שונות ומשונות שבגללם לא ניתן להסיר...