Tagged: UpdateStar

לעקוב אחרי רשימת התוכנות שלכם ועידכונים שלהם בעזרת UpdateStar 1

לעקוב אחרי רשימת התוכנות שלכם ועידכונים שלהם בעזרת UpdateStar

חשבתם פעם איזה נחמד היה אילו Windows היתה מעדכנת את התוכנות המותקנות אצלכם ולא רק מעדכת את עצמה. כך שלא כל תוכנה היתה צריכה להחזיק מנהל עדכון משלה והיה מספיק להריץ פעם אחד עדכון...