Tagged: vbs

שינוי התיקיות הקבועות שבתפריט התחל ב-XP 0

שינוי התיקיות הקבועות שבתפריט התחל ב-XP

לאלו בננו שלא משתמשים בקיצורי הדרך לתיקיות התמונות והמוזיקה שבתפריט התחל, יש אפשרות לנצל את הקיצורי דרך האלה לשימושים אחרים במקום להסיר אותם או להשאיר אותם ללא שימוש בתפריט. בעזרת שינוים קלים ב-Registry ניתן...