Tagged: xp

EasyBCD – Boot Loader עבור XP&Vista 1

EasyBCD – Boot Loader עבור XP&Vista

בעבר כתבתי על שינוי ה-Bootloader דרך שורת הפקודה, וכיצד לבחור איזה Bootloader יטען ואיך להוסיף רשומות ל-Bootloader של Vista. היו כמה שהתלוננו על המורכבות והציעו לי דווקא להשתמש בתוכנה EasyBCD. התוכנה מכילה ממשק גרפי...

הוספת מערכות XP (ו-2003) למיפוי הרשת של ויסטא בעזרת LLTD Responder 0

הוספת מערכות XP (ו-2003) למיפוי הרשת של ויסטא בעזרת LLTD Responder

ממשק הרשת של ויסטא ה- "Network and Sharing Center" מאפשר לנו לראות את מצב החיבור, ולפתור תקלות חיבור ולראות תצוגה גרפית של הטופולוגיה של הרשת שלנו, מחשבים והתקנים נוספים. זה נוח לקבל את המידע...